sidan för Svenska Dobermannklubben finner du information om hundrasen Dobermann,
de aktiviteter och evenemang som anordnas samt information om klubben.

 

 


  Följ oss på Facebook

 


Hälsoutvärdering

SKK har gett alla rasklubbar via specialklubben i uppdrag att, om inte detta nyligen gjorts, se över och utvärdera eventuella hälsoprogram på nivå två eller tre (det vill säga hälsoprogram som finns med i SKKs registreringsregler).

 

Dobermannklubben har skickat in följande
Hälsoutvärdering dobermann >> 

 

Hälsoutvärderingen togs även upp som diskussionspunkt på årsmötet och är inskickad efter det.


ÅRSMÖTE

SDK huvudstyrelse 2017
Ordförande Thord Byström
V. Ordförande Camilla Rönnqvist
Sekreterare Eleonor Sjögren
Kassör Satu Kettunen
Ledamot Maria Drangel
Suppleant 1 Ingela Jacobsson
Suppleant 2 Madelene Dahlgren
Suppleant 3 Malin Johansson
 

Revisorer
Lennart Eriksson
Mia Dunder
 

Valberedning
Tommy Andersson SK
Micaela Kajrud
Hille Gadevall
 

styrelsen kontaktas på
styrelsen@dobermannklubben.se


Förlängd kvaltid till IDC IPO VM 2017

Kvaltiden gått ut till IDC-IPO-VM 2017.
Laget som nu är kvalat till IDC-IPO-VM 2017 i Italien är:

Cape Secure Artillery – Camilla Dahlgren
Ali – Nilla Bengtsson
Irox vom Maindreieck – Tommy Andersson
Dobvoyage Fabulouse – Madelene Dahlgren
Diragos Javanth – Ingela Jacobsson


Då Tommy Andersson har två hundar inkvalade så har han möjlighet att byta till Dobfancier’s Vizir om han så önskar.

Detta innebär att det endast är 5 ekipage inkvalade vid kvaltidens utgång och i dagsläget finns inget mer ekipage som uppfyller IDC’s kvalkrav.

Styrelsen har därför beslutat att förlänga kvaltiden till den sista platsen i laget. Det ekipage som har högsta snittet med lägst 250 poäng och 85 poäng i C kvalar in på den 6:e platsen. Den som kommer 7:a går in som reserv osv.
Sista datum att kvala in till denna sista lagplats är den 26:e mars 2017.

Var noga med att sända in resultaten till camilla@lovsveden.se

Kör hårt gott folk och Lycka Till!


 


 

 

 

 

 

Uppdaterat på sidan

Monday, April 10, 2017 10:20:00 AM
Protokoll från styrelsemöte 170329 finns upplagt
Saturday, April 08, 2017 5:28:00 PM
Nya resultat för DCM screening finns upplagda
Saturday, April 08, 2017 10:39:00 AM
Trofen är uppaterad med hittills inkomna resultat Trofen ...
Saturday, April 08, 2017 10:38:00 AM
Sammanfattning av SKK avelskonferens 2016
Saturday, April 01, 2017 11:04:00 AM
REA på kvarvarande jackor Ett fåtal jackor finns kvar i...
Page 1 of 4 1 2 3 4 > >>

 

 

Bli medlem

 

 

 

 

Köpa valp

 

 

Medlem av IDC
International Dobermann Club