Dobermann registrerade i Svenska Kennelklubben

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Registrerade                381 325 368 373 315 254 175 175 133
 Varav importer     46 43 55 62 63 34 24 24 32

 

Antal kullar per årtal

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Kullar totalt                   42 40 43 43 32 34 26 18 12

 

Inavelstrend (över 5 generationer)

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Inavelsgrad (%)           1,9 2 2 1,4 1,9 2,1 2,9 2,2 1,8

 

  Ögonstatatistik efter födelseår 

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Utan anmärkning 212 175 253 164 147 116 81 33 49
 Totalt med diagnos       5 6 7 4 3 2 1 4 2
 - PHTVL/PHPV 5 1 2 3 3 1   2 1
 - PPM   5 3     1   2 1
 - Annat ögonfel     2 1     1    
 Undersökta 217 176 257 168 150 118 83 38 51
 Antal födda 297 293 310 310 229 220 169 131 86

 

  HD-statistik efter födelseår

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 HD grad A            71 82 73 67 47 48 34 21  
 HD grad B 64 54 60 48 40 35 21 14  
 HD grad C 18 31 34 30 14 15 10 6  
 HD grad D                     7 4 5 6 3   2 1  
 HD grad E     2         1  
 Undersökta 160 171 174 151 104 98 69 43  
 Antal födda 297 293 310 310 229 220 169  138 86

 

  ED-statistik efter födelseår

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 ED ua (0)       64 72 79 73 49 57 35 21  
 ED grad 1         3     1  
 ED grad 2                  
 ED grad 3   1              
 Undersökta                    64 73 79 73 52 57 35 35  
 Antal födda 297 293 310 310 229 220 169  169  86

 

MH-statistik efter födelseår

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012
 Antal födda      297 293 310 310 229 220 169  138 86
 Känd mentalstatus 153 147 173 148 116 102 52  38  
 Beskrivaren avbryter 7 2 4 2 2 1 3    
 Ägaren avbryter  5 6 8 1 2 2 3  1  
 Oacceptabelt beteende     1            
 Ägaren avstår skott 4   3 1   4    1  
 Avsteg från avreaktion 2 1 1        1  1  

 

MH, medelvärden efter födelseår (samtliga) och ideal 

 Årtal 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 Ideal
 Kontakt hälsning 3,7 3,7 3,7 3,9 3,7 3,8 4 3,8  4
 Kontakt samarbete      3,2 3,3 3,2 3,5 3,3 3,5 3,6 3,4 4
 Kontakt hantering 3,2 3,2 3,1 3,3 3,0 3,2 3,0 3,2  4
 
 Lek 1 leklust 3,9 4 4,1 4,1 4 4,1 4 3,9 4
 Lek 1 gripande 3,3 3,4 3,5 3,5 3,5 3,6 3,3 3,7 4
 Lek 1 gripand/dragkamp 3,3 3,5 3,5 3,6 3,3 3,6 3,5 3,5 4
          
 Förföljande (3a2) 3,0 3,3 3,3 3,4 3,3 3,2 3,5 3,5  4
 Gripande (3b2) 2,3 2,6 2,8 2,8 2,9 2,8 3,0 3,6 5
          
 Aktivitet 3,3 3,4 3,3 3,5 3,3 3,4 3,5 3,4 2
          
 Avst.lek intresse 2,9 2,9 2,9 3 3,1 3 3,3 3,4 3
 Avst.lek hot/aggr 1,2 1,2 1,1 1,1 1,2 1,1 1  1,1 1
 Avst.lek nyfikenhet 2,7 2,7 2,7 3,1 2,9 3,3 3,4  3,1 5
 Avst.lek leklust 2,6 2,7 2,6 2,9 2,8 3,4 3,4  2,9 5
 Avst.lek samarbete 2,0 2,2 2,1 2,1 2,1 2,3 2,6  2,3 5
          
 Överr. rädsla 2,9 2,7 2,9 2,7 2,9 2,7 2,8 2,3 1
 Överr. hot/aggr 1,7 1,7 1,6 1,5 1,6 1,6 1,9 1,5 2
 Överr. nyfikenhet 2,9 3,0 2,7 2,8 2,6 2,7 3,4 3,2 5
 Överr. kv. rädsla 1,9 1,8 1,8 1,7 1,7 1,9 1,8 1,4 1
 Överr. kv. intresse 1,9 1,8 1,8 1,7 1,6 1,7 1,7 1,7 1
          
 Ljud rädsla 2,6 2,7 2,8 2,7 2,9 2,8 2,7 2,7 1
 Ljud nyfikenhet 3,4 3,8 3,7 3,9 3,6 3,7 4,0 3,5 5
 Ljud kv. rädsla 1,4 1,4 1,3 1,3 1,3 1,5 1,2 1,1 1
 Ljud kv. intresse 1,5 1,4 1,5 1,5 1,4 1,3 1,5 1,4 1
          
 Spöken hot/aggr 2,1 2 2,1 2 2,1 1,8 2,2 2,1 2
 Spöken kontroll 3,6 3,5 3,7 3,8 3,7 3,7 3,7 4,0 5
 Spöken rädsla 2,6 2,3 2,9 2,7 2,9 2,3 2,1 3,1 1
 Spöken nyfikenhet 2,6 2,7 2,7 2,7 2,5 2,8 3,2 2,5 5
 Spöken kontakt 3,1 3,2 3,0 3,0 3,0 3,0 3,4 2,9 4
          
 Lek 2 leklust 3,6 3,8 3,8 3,8 3,6 3,9 4 4 4
 Lek 2 gripande 3,3 3,4 3,4 3,4 3,3 3,5 3,3 3,8 4
          
 Skott 1,8 1,4 1,8 1,6 1,5 1,6 1,4 1,6 1

 

   Statistiken är hämtad från SKK med hjälp av avelsdata.