Information gällande valpkullsinformation för uppfödare

ANSVARIG för valpkullsinformationen

Madelene Dahlgren mobil: 0730-413109, e-mail karinboda@dobvoyage.se
Hit ringer eller mailar uppfödare som vill ha hänvisning sina valpar.

Numera sköts valpkullsinformationen med hjälp av SKK HUNDDATA.


 

Att tänka :
- Skicka endast in hundarnas registreringsnummer. Alla registrerade uppgifter SKK Hunddata för ögonspegling, HD-status etc. gäller.

- Skicka kopior uppgifter och dokument som EJ är registrerade hos SKK, exempelvis Von Willerbrand, ZTP och vissa andra titlar. Endast officiella dokument godtas.

- Utlandsägda hundar som inte är registrerade i SKK skall inkomma med alla kopior.

- Kullar får ligga med informations sidan i 10 v. Vill du förlänga tiden hör av dig i god tid. Annars kommer kullen att automatiskt plockas bort när perioden är slut. Hör gärna av dig med uppdaterad information angående kullen, hur många valpar som finns kvar etc.

- Kraven för uppfödaren och för avelsdjuren hittar ni startsidan för valpkullsinformationen.

För att testa för von Willerbrand (blödarsjuka) till en veterinär som skickar blodprov till förslagsvis Laboklin i Tyskland eller Finnzymes i Finland.

Provremisser samt utförligare information finns att hämta respektive laboratoriums hemsida.

För att erhålla ett godkänt von Willerbrandtest för valpkullsinformation, kan man även använda ett swab test(DNA) utfört och bevittnat av klass 1 beskrivare, domare eller någon ur ARK.