Följande ekipage är kvalificerade för IGP-VM IDC 2022

Kvalperiod:

As of 2023, each team can consist of a maximum of 5 participants and 1 reserve according to VDH and FCI rules.
1. Qualification WM 2023:
WM 2023 will take place in Slovakia in the first weekend of May, 5-6-7 May 2023.
1 passed IGP 3 trial with a minimum of 70-70-85, the qualification period is the entire year 2022 until 4 weeks before the closing date (to be determined but approximately one month before the event), trials can be played in the home country or in any other FCI-IDC member country.

Resultat markerade med * är från RM och multiplicerade med 1.02 enligt statuter

  Hund Förare Res1 C Res2 C Medel Notering
1                
2                
3                
4                
5                
6                
                 
Res 7                
Res 8                

Följande ekipage har endast ett resultat:

  Hund Förare Res

c

Notering
9          
10          
11          
12          
13          

 

IDC IGP VM 2022 - förlängd kvalperiod

Med anledning av det senarelagda datumet för IDC VM 2022 har SDK HS beslutat 2021-12-14 att förlänga kvalperioden för IDC VM 2022.

Detta för att möjliggöra för aktiva ekipage att erhålla kvalresultat enligt gällande statuter under 2022

Kvalperioden gäller från 2021-01-01 till 2022-08-31.
Direktkvalificering till IDC VM 2022 från IGP RM (rasmästare) gäller endast från 2021.

Hundförare ansvarar själv för att sända in sina kvalresultat till IPO kommitten

IPO kommitten ansvarar för att uppdatera kvallistan enligt de kvalregler som finns att läsa här:
Nya kvalregler som gäller fr o m 2020-01-01

 

Tillägg till Kvalregler 2016-09-02

Ändring och tillägg i kvalregler enligt motioner och årsmötesbeslut 2017-03-11 §19

  • Endast vinnaren av rasmästerskapet skall vara direktkvalificerad under förutsättnig att övriga kritierier är uppfyllda vilket innefattar minst ett resultat på 250 poäng samt 85 poäng i avd C. Samt ytterligare ett resultat på minst 250 poäng och 85 poäng i avd C
     
  • Endast utländska CACIT-prov eller Mästerskap skall kunna räknas som kvalificeringspoäng till IDC IPO VM

 

Kvalregler som gällde t o m 2019-12-31:
Kvalregler IPO IDC